top of page
  • Foto van schrijverJens Vydt

Zd-8

Zduma ging op bezoek bij een oude bekende voor een les in de astrofysica.


Het paradigma van de bromvliegen

‘Wat cirkelen die irritante kutvliegen al de hele middag door de living!’ Om onze dagelijkse indrukken van de nodige verklaringen te voorzien, ging Zduma te rade bij een expert. Zo kwamen we tot enkele verrassende vaststellingen.


“Allereerst: de baan van een vlieg beschrijft helemaal geen cirkel”, steekt de Deense ontdekker-antroposoof-schrijver-wetenschapper-occultist-fysicus-therapeut-historicus-waarzegger-filosoof-handlezer Josef Rammenas van wal. “Vliegen kennen het concept van een cirkel niet. Dit valt met eenvoudige, elementaire basisprincipes uit de wiskunde al te bewijzen. Vliegen hebben namelijk nog nooit van de middelloodlijn gehoord. Heeft u al eens een vlieg een passer zien hanteren?”


“Nog nooit.”


“Trouwens, zouden zij de cirkel wel kennen, ze zouden gek worden van al die tijd in onze vierhoekige huiskamers door te brengen. Sterker nog, ik meen te kunnen zeggen dat met kennis van de cirkel de vlieg onze huiskamers vermoedelijk nooit had binnen gevlogen. Een bewijs te meer. Want heeft u al eens een vlieg in een iglo zien vliegen?”


“Nog nooit.”


“Ik ook niet. U ziet, bewijzen iglo dat zij deze figuur niet kennen.


“U bedoelt bewijzen legio?”


Inderdaad ja. Dat betekent niet dat vliegen niets met geometrie te doen hebben. Dat is net mijn hele punt.”


“Vertel!”


“Bij vliegen gaat het om een andere figuur. In tegenstelling tot wat de doorsnee burger denkt, beschrijft de baan van een doorsnee vlieg zelfs geen ellips.”


“Zelfs geen ellips?”


“Nauwkeurige observatie leert ons dat de vlieg een rozet beschrijft.”


“Een rozet?”


“Het is een van de laatste sluitstukken van Einsteins relativiteitstheorie.”


“Dat moet u aan onze lezer toch eens uitleggen.”


“Eigenlijk moet u sterren als kosmische bromvliegen beschouwen”, verklaart Rammenas met een keizerlijk glimlachen. “Onze huiskamer is een uniek laboratorium waar we de kwantumfysica aan het werk kunnen zien. De mensen beseffen dit niet. Zit ik in mijn living, ik zie in de symfonie van enkele bromvliegen een kosmisch spektakel.”


“Hoe bent u tot dit inzicht gekomen?”


“Het probleem is dat mensen, wanneer ze iets over Einstein lezen, er niets van begrijpen. Logisch. Volstrekt onbegrijpelijk is het. Via het medium van de bromvlieg probeer ik de wetenschappelijke theoretische natuurkunde op het niveau van de huiskamer te brengen. De facto doet de vlieg dat reeds.”


“Fascinerend. Josef Rammenas, de aandachtige Zduma-lezer kent u reeds van een eerder artikel (Zd-3, 'Het bijgeloof van de broccoli', red.) over de astro-vegetabilis, waarin u glashelder een groentehoroscoop uitlegt. Wij wisten bij Zduma niet dat u naast groenten ook iets over astronomie kende?


“Niet enkel astronomie. Ook over bromvliegen! U moet weten: van een schimmelende groente naar een paar vliegen is het nu ook niet zo’n grote stap. Staat niet alles met elkaar in verbinding?”


“We begrijpen het. Maar de sprong van een groente, laat staan van een vlieg naar de kosmos is toch iets minder evident?”


“Toegegeven, daar is een scherpe blik voor nodig.” Rammenas heft triomfantelijk het hoofd. “Net zoals bij de astro-vegetabilis, de groetenhoroscoop, kan men de stand van de planeten niet alleen in de groenten herkennen.”


“Maar ook in?”


“Bromvliegen. Kamervliegen, huisvliegen. Zelfs fruitvliegjes. Ik bestudeer momenteel een fascinerend magnetisch verband met de Gordel van Orion. De studie bevindt zich nog in een onderzoeksfase, maar het is razend interessant.


Kan u voor onze lezer al een tipje van de sluier oplichten?


“Kijk, ongeveer wanneer dit sterrenbeeld aan onze hemel verdwijnt, zo in maart-april, verschijnen plotseling vliegen in onze huiskamers. Maar ook andersom, wanneer de Gordel van Orion opnieuw aan de oktoberse nachthemel zichtbaar wordt, verdwijnen de vliegen uit onze huiskamer. Fascinerend, niet? De studie zit nog in een experimentele fase. Het is nu afwachten welke richting de oorzakelijkheid uitgaat. Of het verschijnen van de Gordel van Orion de vlieg verdringt, en zo ja, waardoor; ofwel het misschien net de komst van de vliegen zijn die dit sterrenbeeld terugdringen. U ziet: er bestaan belangwekkende verbanden tussen vliegen en sterren die nog lang niet onderzocht zijn.”


“Dit is ongelooflijk. Hoe heeft u zulke zorgvuldige kennis in de astronomie kunnen bereiken?”


“Het nadeel bij sterren is natuurlijk dat men ze decennia lang moet bestuderen om iets of wat van hun banen te begrijpen. Bij vliegen volstaan enkele uren. Met wat deductief werk en een fortuinlijke voormiddag van een acht à negental vliegen in de keuken, kan ik al heel wat over onze kosmos te weten komen.”


“U bent ontdekker, antroposoof, schrijver, wetenschapper, occultist, fysicus, therapeut, historicus, waarzegger, filosoof en handlezer. Wat denkt u over vliegen? Waarom cirkelen zij geometrisch in de woonkamer?”


“Allereerst: zoals ik reeds zei doen ze dat niet. Zij beschrijven het rozet. Een figuur door Einstein in de relativiteitstheorie reeds voorspelt. Ten tweede: waarom er vliegen bestaan, daar heb ik bij Einstein nog geen enkel antwoord op gevonden. Evenmin waarom er sterren of planeten zijn. Het zinnigste wat we daarom kunnen zeggen is hoogstens dat de vlieg in de woonkamer rozeteert.”


Excuseer, dat de vlieg rozeteert?


“Ik heb reeds enkele lezersbrieven naar Van Dale geschreven met de suggestie om dit nieuwe werkwoord zo spoedig mogelijk op te nemen. Het is pertinent dat we voor een alledaagse ervaring als deze al vermoedelijk sinds het ontstaan van de mensheid de foute woordenschat gebruiken. Kwantumfysica en de inzichten van Einstein zijn nog steeds niet tot de mensen doorgedrongen.”


“U verbindt één van de meest intellectuele hoogtepunten uit de menselijke geschiedenis met een vlieg? Dat is op zijn minst…”


“Verbazend? Ware genieën merken altijd bijzondere verbanden op. Er zijn trouwens sterke aanwijzingen dat Einstein zijn inspiratie bij de blauwe vleesvlieg haalde. Je weet wel, die vlieg met turquoise kopschild.”


“U stelt dat Einstein…”


“Einstein moet deze gekend hebben van toen hij als peuter nog in Duitsland woonde. Einstein is namelijk geboren in Ulm. Bij een recente telling van het Europese Natuurpunt heeft men in deze streek in Duitsland, Baden-Württemberg, de grootste concentratie aan blauwe vleesvliegen in heel Europa vastgesteld. U ziet: dit kan geen toeval zijn.”


“Josef Rammenas, dit werpt een hele nieuwe blik op de geschiedenis van onze wetenschap.”


“Ik weet het. Momenteel schrijf ik dan ook aan een biografie over Einstein waarin ik deze inzichten verbind. Het wordt een meesterwerk. Uiteraard is het niet eenvoudig mijn inzichten op een zo bescheiden mogelijk niveau te vertalen. Dit wordt een sluitstuk van de moderne fysica. Ik durf zelfs te spreken over de eerste echte grondige paradigmaverklaring.”


“Indrukwekkend. Desondanks hun rozeteren hebben wij met Zduma wel de indruk dat vliegen toch steeds ongeveer in het midden van de kamer vliegen.”


“Het is inderdaad straf dat een vlieg maar zelden de weg naar het geopend venster vindt. Wijkt ze toch eens van haar rozet-baan af dan vliegt ze meestal net tegen het gesloten venster aan, nooit door het geopende. Helaas is er niets in de algemene relativiteitstheorie van Einstein die dit raadsel verklaart. U ziet, ook de wetenschap heeft nog een lange weg af te leggen alvorens ze werkelijkheid helemaal zal begrijpen.”


Uit: Zduma. Fictief tijdschrift voor literatuur. Mei 2020.

Recente blogposts

Alles weergeven

Zd-16

Over schaatsende oermensen, Diogenes in air maxen en waarom de smurfen nooit selfies namen.

Zd-15

Chips als onmogelijk verzet. Over Marx, ringelingsliberalisme en het vastzitten in onze eigen vrijheid.

Zd-14

Rutger Tasman en het zonlicht tussen zijn bronzen armharen. In gesprek over literatuur, Phil Collins en Baudelaire aan't spit.

Comments


De nieuwste Zduma meteen in jouw mailbox? Geef dan hier jouw e-mailadres op.

Zduma!

bottom of page